Om de zeebaarssterfte verder omlaag te brengen, is er gekozen voor een terugzetverplichting dit jaar (2018) een zogenaamde Catch and Release 

Het eerder door de Europese Commissie voorgestelde verbod op de recreatieve zeebaarsvisserij in de eerste helft van 2018 is – mede dankzij inzet van de European Anglers Alliance (EAA) en andere nationale sportvisserijorganisaties – gelukkig van de baan”, zegt EAA-president Fred Bloot. Volgens Bloot bestaat ook de kans dat de mogelijkheden voor de sportvisser in de loop van 2018 nog worden verruimd. “In maart voert de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) een herberekening uit over de impact van de sportvisserij op de zeebaars. Op basis daarvan wordt het voor de sportvisser in de rest van het jaar wellicht toch nog mogelijk om in beperkte mate vis mee te nemen voor eigen consumptie.” 

 

De nieuwe boetedragen voor 2018 zijn bekend

 • Minimummaat zeebaars

  De minimummaat voor de zeebaars  is op 42 cm vastgesteld op grond van de artikelen 17, 18 en 19 en Bijlage XII van verordening (EG) Nr. 850/98.

 • Boete ondermaatse zeebaars

  Bijvoorbeeld voor het in bezit hebben van vis tijdens een voor die soort gesloten periode en het in bezit hebben van ondermaatse vis. Let op: dat kan aardig in de papieren lopen. Zo kan men voor het in bezit hebben van zeebaars de boete oplopen tot zo’n €1000,- met daarbovenop €40,-/per kilo vis.

 • Recreative visserij

  Voor de recreatieve visserij met hengels geldt dat een sportvisser in 2018 bij het vissen in zee, de kustwateren en in de zeegebieden geen zeebaars in bezit mag hebben.
  De zogenoemde “baglimit” is dus 0.